ATATÜRK’ÜN BELİRLEDİĞİ MÜZİK İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE SAĞLANAN GELİŞMELER
Atatürk’ün müzikle ilgili görüşlerini hayata geçirmesinde uyulması gereken temel düşünceler, onun belirlediği müzik ilkelerine dayanmaktadır.
Türk müziği, Türk Müzik İnkılâp’ından sonra her yönüyle bir atılım içine girmiştir.Ulusa llıktan çağdaşlığa çağdaşlıktan evrenselliğe ilkesiyle yapılan çalışmalar sonucu, müziğimizde büyük gelişmeler sağlanmıştır. Müzikile ilgili gelişmeler doğrultusunda amaçları gerçekleştirmek için çeşitli müzik kurum ve kuruşları açılmış,burada eğitim gören öğrenciler, Atatürk’ün belirlediği ilkeler doğrultusunda yetiştirilmişti r. Bu çalışmalar, devam ederek günümüze kadar gelmiştir.Atatü rk’ün belirlediği müzik ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmaları ve sağlanan gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz .
• Türk halk ezgileri derlenmiş, notaya alınmış ve yayımlanmıştır.
• Bu eserleri seslendirmek ve yorumlamak için orkestralar ve korolar kurulmuştur.
• Müziğimizde yeni bir kavram olan çok seslilik kullanılmaya başlanmıştır.
• Halk ezgilerinin, batı tekniği ile çok seslendirme çalışmaları yapılmıştır.
• Aynı ezgilerimiz, çağdaş tekniklerle işlenerek özgün eserler bestelenmiştir.
• İlk türk operası olan “Özsoy Operası” “Ahmet Adnan Saygun” tarafından bestelenip sahneye koyulmuştur.
• Türkçe operalar sahneye konulmuştur.
• Geleneksel Türk halk müziği,geleneks el Türk sanat müziği ve çağdaş çok sesli Türk müziği alanlarında değerli sanatçılar ve öğretmenler yetiştirilmişti r.
• Çeşitli üniverstelere bağlı fakültelerde müzik bölümleri açılmıştır.
• Çeşitli müzik guruplarımız yurt dışında düzenlenen festivallere katılarak büyük başarılar elde etmişlerdir.
• Ülkemizde, uluslar arası özelliğe sahip birçok müzik festivali düzenlenmektedi r. Bu ilkeler sonucunda Türk Müziği’nde önemli ve büyük gelişmeler olmuştur

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Atatürk'ün İzmit'teki konuşmaları...
 • » Atatürk ve Cumhuriyet’imiz
 • » Mevzuat delik deşik
 • » DHTML İle Gizleme-Gösterme
 • » Gül'ün oğlu büyüdü müdür oldu
 • » günah sevap kavramları
 • » Bir Araba Motorunun Genel Çalışma...
 • » İran`da yıllık enflasyon yüzde 13,5
 • » Atatürk'ün eşitlik anlayışı...
 • » "Yasa mutabakatla çıktı"

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Atatürk'e Göre Atatürk
 • » Atatürk'ün Ruşen Eşref'e Verdiği...
 • » Aziz nesinden Atatürk'e
 • » Yeni müzik kurumlarının açılmasında...
 • » Ey Türk Bayrağı
 • » Atatürk'ün yurt gezileri
 • » Satı Kadın...
 • » A T A T Ü R K den, Orduya HİTABI
 • » önemli:atatürk'ün kimliği
 • » Atatürk ne yaptı? Ne yapmadı ?